I stało się …  I Rekolekcje Adwentowe dla Leśników w Pustelni Złotego lasu w Rytwianach

 

Długo oczekiwane przeze mnie pierwsze spotkanie rekolekcyjne Leśników w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyło się w dniach 4-6 grudnia 2015 r. Mojemu oczekiwaniu towarzyszyła niepewność, gdyż aby to spotkanie zorganizować napotykałem na duże trudności z dotarciem informacyjnym do Braci Leśnej. W związku z tym powstały wątpliwości: czy będą uczestnicy, a jeśli będzie ich zbyt mało np. poniżej pięciu osób to co robić, odwoływać, czy też spotkanie niech się odbędzie. I przyjechało dwanaście osób. W piątek w wieczornej Mszy św. uczestniczyły jeszcze 4 osoby z miejscowego Nadleśnictwa Staszów, a na niedzielną Mszę Św. przyjechały inne 4 osoby. Stała grupa uczestników była niewielka bo 12-osobowa. Moje wątpliwości w ostatnim dniu zostały rozwiane, gdyż widziałem u wszystkich zadowolenie, a Ania, Zbyszek, Jacek i ks. Lucjan wprost mi to powiedziały.

 

I dlatego, dzięki Zbyszkowi powstała ta strona internetowa, któremu Bardzo Dziękuję!

 

Rekolekcje Adwentowe w grudniu 2015 r. nt. „Las jako Świątynia Boga” poprowadził ks. dr Lucjan Bielas, duszpasterz akademicki UPJPII. Słowo Boże do uczestników wygłosił również ks. Franciszek Berak, który z nami przebywał dwa dni. Uczestnikami Rekolekcji byli Leśnicy m.in. z Brzeska, Marcul, Mielca, Nysy, Krakowa, Rabki, Skarżyska, Staszowa i Suchedniowa.

Celem rekolekcji była wewnętrzna przemiana i postawienie trzech ważnych kwestii:

- Leśnik jako swoistego rodzaju kapłan leśnej świątyni.

- Jego relacja do Stwórcy.

- Jego relacja do  rodziny własnej i leśnej.

W niedzielę wszyscy, razem z parafianami uczestniczyli we Mszy Św.

W Pustelni i w otaczającym ją lesie był również czas na medytacje i kontemplacje. Uczestników spotkania gościł Dyrektor Pustelni Złotego Lasu, ks. Wiesław Kowalewski.

 ∗∗∗

Czas szybko biegnie, i już odbyło się IV spotkanie rekolekcyjne.

W dniach 8-10 grudnia br. w naszej Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach przeżywaliśmy piękny czas rekolekcji adwentowych dla leśników. Przy relikwiach św. Jana Gwalberta i przed Jego wizerunkiem modliliśmy się o łaskę jedności w małżeństwach, łaskę przebaczenia bliźnim i dar pokory, dzięki któremu będziemy potrafili prosić o wybaczenie naszych własnych przewin.

W tym ważnym czasie oczekiwania na cud Betlejem i nadejście Dobra, do Rytwian przyjechali leśnicy z całej Polski. Chcieliśmy jak najlepiej duchowo przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia i ich przeżywania w naszych rodzinach i społecznościach.

Przyjechało nas 42 osoby! Byliśmy wśród Przyjaciół: z Gdańska, Torunia, Włodawy, Birczy, Krakowa, Nysy. Na dni skupienia przywiódł nas ważny temat rozważań – „Rodzina”. Temat szczególnie trudny w obecnym czasie fałszywie rozumianej, niczym nieograniczonej wolności, niezależności, wybujałego i dominującego „ego” - czasach agresywnej walki z chrześcijaństwem.

Rekolekcje prowadzili znakomici duchowni - ksiądz dr Lucjan Bielas ojciec duchowny Ogólnopolskiego Seminarium Duchownego dla starszych kandydatów do kapłaństwa w Krakowie oraz ks. dr Roman Chyliński, charyzmatyczny kapłan, egzorcysta ze Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.

Wielkim darem tych zatopionych w ciszy i głębokiej refleksji dni Rekolekcji Adwentowych były indywidualne błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, Modlitwa Przebaczenia, możliwość szczerej rozmowy indywidualnej z doświadczonymi duchownymi oraz Sakrament Pokuty.

W ciszy Rytwiańskiej kaplicy przeżyliśmy szczere spotkanie w Sakramencie Pojednania i Pokuty. Wielu z nas otworzyło na nowo swoje dusze i serca, wypowiedziało grzechy, które zatruwały nasze codzienne życie i z wiarą oraz nowymi siłami wróciło do swoich środowisk – rodzinnych, pracowniczych, społecznych.

Poznając potęgę Krzyża Chrystusowego doświadczyliśmy miłości Boga i potrafimy zrozumieć, czym jest przebaczenie, a dzięki przebaczeniu możemy czuć się naprawdę wolnymi ludźmi.

Uczestnicy rekolekcji wynieśli również potężny bagaż wiedzy socjologicznej i psychologicznej m.in. o zasadach budowania jedności w małżeństwie i zasadach życia we wspólnocie.

Nasze rozważania oraz nauki i konferencje księży Romana i Lucjana uświadomiły nam wiele zasadniczych prawd i zmusiły do refleksji -  „ujrzyj co masz i ile możesz stracić nierozumny człowieku, jeżeli nie zastanowisz się nad czasem w którym żyjesz”.

 Boże, uchroń nas od nienawiści!

tekst: Zdzisława Kot - Malinowska