Fundacja Leśników im. Św. Jana Gwalberta

Al. Słowackiego 17a

31 – 159 Kraków

telefon: (12) 63 05 245

Dochody fundacji mogą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów, subwencji,

nawiązek sądowych oraz wpłat od osób fizycznych

Wpłaty prosimy realizować na konto Fundacji:

Bank BGŻ BNP PARIBAS : 81160014621838995050000001

Zachęcamy wszystkich do realizacji stałych, comiesięcznych wpłat

 

 Nr KRS Fundacji: 0000661844

 

Statut Fundacji